Skollogo

COVID-19

De senaste direktiven gällande covid-19 hittar du på SchoolSoft.

Det är viktigt att vi alla tar vårt ansvar i den uppkomna situationen med en pandemi.

På skolan fortsätter vi att följa Folkhälsomyndighetens råd och vi uppdaterar oss kontinuerligt gällande covid-19.

Myndighetens förebyggande förslag påverkar hur vi organiserar undervisning och övrig verksamhet gällande social distansering, personlig hygien och städning.

Men vi alla; personal, elever och vårdnadshavare, måste också hjälpas åt att ta vårt eget ansvar för att minska risken för smittspridning så att alla ska känna sig trygga med att vistas på skolan.

För att motverka spridningen av covid-19 krävs att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra.

Antalet besökare på skolan ska hållas minimal. Därför ber vi vårdnadshavare som hämtar och lämnar sina barn på skolan, att i möjligaste mån hålla sig utomhus. Vid hämtning och lämning på skolans fritidshem kommer det vara fortsatt tillåtet att gå in i kapprummet, om det inte finns personal utomhus som kan hjälpa till. Vårdnadshavare som är sjuka ska inte lämna eller hämta barn i skola.

För att hantera symtom gäller följande:

För att minska risken för smittspridning ska vårdnadshavare, elever och personal vara uppmärksamma på symtom som kan förekomma vid covid-19. Det gäller både lättare symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas.
Om en elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i minst två dagar innan återgång till skolan.

Elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka kan gå till skolan som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet.

Den som har någon allmän fråga gällande covid-19 kan vända sig till Sveriges nationella informationsnummer via telnr. 113 13. Vid behov av råd och vägledning för symptom kan man vända sig till 1177.

Slutligen, håll dig uppdaterad via säkra källor och via den information som kommer från statliga myndigheter.

Länk till Folkhälsomyndigheten: här

Låt oss hålla i och hålla ut med att vara noggranna!

/Rektor Elisabeth