Skollogo

Information om coronaviruset

Om du varit på resa och kommit tillbaka från norra Italien eller andra länder som drabbats av corona och misstänker att du smittats genom att du får feber och andra förkylningssymtom så kontakta infektionskliniken på länssjukhuset Ryhov. Där finns en akutmottagning för provtagning. Man når infektionskliniken på Ryhov via regionens växel 010 241 00 00.

Vår skolläkare Oscar Fransson  har gjort en sammanfattande text med information. Texten hittar du här: Coronaviruset

Vill du veta mer så gå in på UD:s hemsida där skriver de om vilka länder man avråder ifrån att resa till.

På Folkhälsomyndighetens webbplats har man också samlat en rad frågor och svar och de uppdaterar sin webbplats regelbundet med den senaste informationen. https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Om man har frågor av mer allmän art så går det också att vända sig till sjukvården via telenr. 1177 eller 113 13.

Undvik smittspridning

Det finns vissa enkla sätt att minska smittspridning och risken för att du ska bli sjuk. Det gäller coronaviruset men även andra sjukdomar som magsjuka och vanlig influensa.

  • Om du hostar eller nyser, gör det i armvecket eller ännu bättre i en pappersnäsduk, som du slänger så fort du kan, i närmaste papperskorg.
  • Undvik andra människor om du är sjuk.
  • Tvätta händerna med tvål och vatten i minst 30 sekunder.
  • Undvik att ta dig själv i ansiktet, som att klia dig i ögontrakten, stoppa fingrarna i munnen eller näsan.

Coronaviruset sprids inte i luften, utan är en droppsmitta, som då sprids främst genom hostning och nysning.