Skollogo

Terminstider och lovdagar

HÖSTTERMINEN 2018
Höstterminen börjar tisdag den 21 augusti kl. 10.00 och slutar fredag den 21 december.

Studiedagar 20 september, 19 november,

Höstlov vecka 44

 

VÅRTERMINEN 2019
Vårterminen börjar tisdag den 8 januari då eleverna läser enligt gällande schema och slutar onsdag den 12 juni med avslutning i Vallsjö kyrka kl 9.00.

Studiedagar 7 januari, 20 mars och 16 maj

Lovdagar vecka 7 (sportlov), vecka 16 (påsklov), 31 maj, 7 juni

 

HÖSTTERMINEN 2019
Höstterminen börjar onsdag den 21 augusti kl. 10.00 och slutar fredag den 20 december.

Studiedagar 18 september och 19 november

Höstlov vecka 44

 

VÅRTERMINEN 2020
Vårterminen börjar tisdag den 7 januari då eleverna läser enligt gällande schema och slutar torsdag den 11 juni med avslutning i Vallsjö kyrka kl 9.00.

Studiedagar 7 januari och 19 mars

Lovdagar vecka 7 (sportlov), vecka 15 (påsklov), 22 maj

 

OBS! Semesterresor, lägerresor med mera under läsårstid bör i så stor utsträckning som möjligt förläggas till ovanstående lov- och studiedagar.

Ledighet under tiden nationella prov pågår beviljas ej. Vilka datum som det är nationella prov hittar du på följande länkar: årskurs 3, årskurs 6 och årskurs 9. Vidare så ges heller ingen ledighet de fyra första veckorna vid terminsstart.

Reservation för eventuella ändringar