Skollogo

Terminstider och lovdagar

HÖSTTERMINEN 2018
Höstterminen börjar tisdag den 21 augusti kl. 10.00 och slutar fredag den 21 december.

Studiedagar 20 september, 19 november,

Höstlov vecka 44

VÅRTERMINEN 2019
Vårterminen börjar tisdag den 8 januari då eleverna läser enligt gällande schema och slutar onsdag den 12 juni med avslutning i Vallsjö kyrka kl 9.00.

Studiedagar 7 januari, 20 mars och 16 maj

Lovdagar vecka 7 (sportlov), vecka 16 (påsklov), 31 maj, 7 juni

 

OBS! Semesterresor, lägerresor med mera under läsårstid bör i så stor utsträckning som möjligt förläggas till ovanstående lov- och studiedagar.

Ledighet under tiden nationella prov pågår beviljas ej. Vilka datum som det är nationella prov hittar du på följande länkar: årskurs 3, årskurs 6 och årskurs 9. Vidare så ges heller ingen ledighet de fyra första veckorna vid terminsstart.

Reservation för eventuella ändringar