Skollogo

Terminstider och lovdagar

 

HÖSTTERMINEN 2020

Höstterminen börjar torsdag den 20 augusti kl 10.00 och slutar tisdag den 22 december.

Studiedagar den 16 september och 17 november

Höstlov vecka 44

 

VÅRTERMINEN 2021

Vårterminen börjar torsdag den 7 januari då eleverna läser enligt gällande schema och slutar torsdag den 10 juni med avslutning i Vallsjö kyrka kl 9.00.

Studiedagar den 7 januari, 9 mars och 17 maj

Sportlov vecka 7

Påsklov vecka 14

 

HÖSTTERMINEN 2021

Höstterminen börjar måndag den 23 augusti kl 10.00 och slutar tisdag den 21 december.

Studiedagar den 15 september och 16 november

Höstlov vecka 44

 

VÅRTERMINEN 2022

Vårterminen börjar tisdag den 11 januari då eleverna läser enligt gällande schema och slutar fredag den 17 juni med avslutning i Vallsjö kyrka kl 9.00.

Studiedagar den 10 januari, 5 februari och 16 maj

Sportlov vecka 7

Påsklov vecka 15

OBS! Semesterresor, lägerresor med mera under läsårstid bör i så stor utsträckning som möjligt förläggas till ovanstående lov- och studiedagar.

Ledighet under tiden nationella prov pågår beviljas ej. Vilka datum som det är nationella prov hittar du på följande länk: provdatum för nationella prov. Vidare så ges heller ingen ledighet de fyra första veckorna vid terminsstart.

Reservation för eventuella ändringar