Skollogo

Terminstider och lovdagar

HÖSTTERMINEN 2017
Höstterminen börjar torsdag den 17 augusti kl. 10.00 och slutar tisdag den 19 december.

Studiedagar 21 september

Höstlov vecka 44

VÅRTERMINEN 2018
Vårterminen börjar tisdag den 9 januari då eleverna läser enligt gällande schema och slutar onsdag den 13 juni med avslutning i Vallsjö kyrka kl 9.00.

Studiedagar 8 januari, 22-23 mars och 18 maj

Lovdagar vecka 7 (sportlov), vecka 14 (påsklov), 30 april, 11 maj

 

HÖSTTERMINEN 2018
Höstterminen börjar tisdag den 21 augusti kl. 10.00 och slutar fredag den 21 december.

Studiedagar 20 september, 19 november,

Höstlov vecka 44

VÅRTERMINEN 2019
Vårterminen börjar tisdag den 8 januari då eleverna läser enligt gällande schema och slutar fredag den 14 juni med avslutning i Vallsjö kyrka kl 9.00.

Studiedagar 7 januari, 20 mars och 16 maj

Lovdagar vecka 7 (sportlov), vecka 16 (påsklov), 31 maj, 7 juni

 

OBS! Semesterresor, lägerresor med mera under läsårstid bör i så stor utsträckning som möjligt förläggas till ovanstående lov- och studiedagar.

Ledighet under tiden nationella prov pågår beviljas ej. Vilka datum som det är nationella prov hittar du på följande länkar: årskurs 3, årskurs 6 och årskurs 9.

Reservation för eventuella ändringar