Skollogo

Fritidshemmet Lyckan

På fritidshemmet Lyckan jobbar Mari Karlsson, Annelie Bjernersjö, Emma Källner och Peter Larsson.

När du söker plats för ditt barn på fritids så är det ca två veckors handläggningstid innan ditt barn kan börja på fritids.

Fritidsblanketter

Ansökan om plats

Schema fritidshem

Uppsägning fritidshem