Skollogo

Sverige är fantastiskt!

 

Ofta stirrar vi oss blinda på det som inte fungerar, och visst kan vi ha fullt upp med att hitta sådant. Men, om man lyfter blicken lite kan man ändå konstatera att vi svenskar har väldigt mycket att vara tacksamma för. Ta bara skolan som exempel: Det finns ofattbart många barn utöver världen som aldrig får en chans att lära sig läsa, skriva eller räkna. För oss är det en självklarhet att skolan finns. Här finns till och med möjligheten att välja skola. Ta den möjligheten!

Somliga säger att allt var bättre förr. Andra att utvecklingen är både nödvändig och god. Sanningen hittar vi aldrig i ett dike. Den finns där den alltid funnits – mitt på vägen. Vår tanke med skolan är att bygga en skola som ger kommande generationer de allra bästa förutsättningarna att möta både nutid och framtid. Detta vill vi bygga på den grund som den västerländska samhället vilat på i många hundra år: den kristna livssynen.

Elisabeth Leidö

Rektor på Sävsjö kristna skola