Skollogo

Terminstider och lovdagar

 

HÖSTTERMINEN 2022

Höstterminen börjar måndag den 22 augusti kl 10.00 och slutar torsdag den 22 december.

Höstlov vecka 44

Studiedag tisdag 21 november

 

VÅRTERMINEN 2023

Vårterminen börjar tisdag den 10 januari då eleverna läser enligt gällande schema och slutar onsdag den 14 juni med avslutning i Hultsjö kyrka kl 18.00.

Sportlov vecka 7

Påsklov vecka 15

Studiedagar, måndag 9 januari, tisdag 7 mars, tisdag 2 maj

OBS! Semesterresor, lägerresor med mera under läsårstid bör i så stor utsträckning som möjligt förläggas till ovanstående lov- och studiedagar.

Ledighet under tiden nationella prov pågår beviljas ej. Vilka datum som det är nationella prov hittar du på följande länk: provdatum för nationella prov. Vidare så ges heller ingen ledighet de fyra första veckorna vid terminsstart.

Reservation för eventuella ändringar