Skollogo

Terminstider och lovdagar

 

HÖSTTERMINEN 2023

Höstterminen börjar torsdag den 17 augusti kl 10.00 och slutar torsdag den 21 december.

Höstlov vecka 44

Studiedagar 22 september och 23 november

 

VÅRTERMINEN 2024

Vårterminen börjar tisdag den 9 januari då eleverna läser enligt gällande schema och slutar tisdag den 11 juni med avslutning i Hultsjö kyrka kl 18.00.

Sportlov vecka 7, påsklov vecka 14

Studiedagar, 6 mars och 13 maj

Lovdagar, 10 maj och 7 juni

 

HÖSTTERMINEN 2024

Höstterminen börjar måndag den 19 augusti kl 10.00 och slutar fredag den 20 december.

Höstlov vecka 44

Studiedagar 26 september och 19 november

 

VÅRTERMINEN 2025

Vårterminen börjar onsdag den 8 januari då eleverna läser enligt gällande schema och slutar onsdag den 11 juni med avslutning i Hultsjö kyrka kl 18.00.

Sportlov vecka 7, påsklov vecka 16

Studiedagar, 7 januari, 4 mars och 5 maj

Lovdagar, 21 april, 2 maj, 30 maj och 6 juni

 

OBS! Semesterresor, lägerresor med mera under läsårstid bör i så stor utsträckning som möjligt förläggas till ovanstående lov- och studiedagar.

Ledighet under tiden nationella prov pågår beviljas ej. Vilka datum som det är nationella prov hittar du på följande länk: provdatum för nationella prov. Vidare så ges heller ingen ledighet de fyra första veckorna vid terminsstart.

Reservation för eventuella ändringar