Skollogo

Frågor och svar om skolans elevdatorer

1. Varför ska eleverna ha egna datorer?
Dagens skola har på många sätt sett ut som den gjorde för 25 år sedan medan samhället ser annorlunda ut. I allas vardag är idag tekniken ett givet inslag men det har det tidigare inte riktigt varit i skolans vardag. Genom att nu använda digitala verktyg kan vi ge skolan nya och bättre förutsättningar att klara sitt uppdrag. Krav på användandet av IT i undervisningen finner vi numera i princip i varje statlig kursplan som vi har att förhålla oss till på grundskolan och i gymnasiet. För att möta de kraven har vi i på Sävsjö kristna skola valt att utrusta våra elever med elevdatorer. Vi ser det också som en rättvisefråga där alla elever oavsett socioekonomisk bakgrund, klasstillhörighet och utan tanke på föräldrarnas inkomster nu får möjlighet att arbeta med liknande förutsättningar.

2. Vad gör lärarna om eleverna kollar på fel sidor och inte gör skolarbetet?
Datorn är ett redskap som ska användas för skolarbetet. Skolans regler för hur vi lär och umgås i klassrummet gäller oavsett om vi använder dator eller skolböcker.

3. Spärrar ni av olämpliga internetsidor?
Vi vill jobba med frihet under ansvar. Spärrarna för olämpliga sidor måste finnas i “huvudet” hos eleverna. Samtidigt så begränsar vi gästinloggningar och möjligheten att surfa inkognito. Detta gör att eleverna alltid lämnar spår efter sig när de surfar. Vi kommer att arbeta med IT och etiska frågor tillsammans med eleverna.

4. Kommer ni att hålla koll på vad mitt barn använder datorn till?
Ja, skolan kan komma att kontrollera innehållet i datorn. Skola och hem måste samarbeta kring användningen av datorn.

5. Vad händer om man glömmer datorn hemma?
Man förväntas ha med datorn varje dag. Om man missar att ta med den en dag eller om den inte är laddad får man själv ta ansvar för att ta igen det man eventuellt missar.

6. Måste datorn vara laddad när jag kommer till skolan varje morgon?
Ja. Datorn ska alltid vara laddad när du kommer till skolan eftersom du behöver datorn i det dagliga arbetet i skolan.

7. Jag kan inte ladda min dator eftersom min sladd kommit bort, vad gör jag?
Du förväntas ha datorn laddad inför varje skoldag. Om du tappar bort eller har sönder sladden får du själv köpa en ny. Prata med din klassföreståndare eller mentor om det skulle ske.

8. Vad ska jag göra med datorn när jag till exempel har idrottslektion eller äter i matsalen?
Förvara alltid datorn i ditt låsta skåp eller i låst utrymme på skolan när du inte behöver den i skolarbetet. Vid idrottslektioner får du aldrig lämna datorn i omklädningsrummet.

9. Får jag smycka min dator och mitt fodral, till exempel med klistermärken?
Nej det får du inte. När datorn återlämnas ska den vara ren och snygg och fri från klistermärken. Däremot får du gärna köpa ett eget fodral om du vill göra din upplevelse lite mer personlig. Online kan du hitta flera olika alternativ till en förhållandevis låg kostnad.

10. Datorn funkar inte som den ska, vad ska jag göra?
Kontakta Christer (ck@savsjokristnaskola.se) eller din klassföreståndare så hjälper de dig.

11. Om min dator är sönder och behöver in på service, hur lång tid tar det innan jag får tillbaka den? Får jag en lånedator under tiden?
Du ska inte behöva vänta mer än två veckor. Under tiden så har skolan lånedatorer som du får använda under skoltid.

12. Datorn fungerar inte med det trådlösa nätverket hemma, kan skolan hjälpa mig?
Tyvärr kan skolan inte hjälpa till med tekniken i hemmet. Däremot får eleverna alltid hjälp och det krånglar i skolan.

13. Jag har glömt datorn på bussen, vad ska jag göra? Måste jag köpa en ny om den inte återfinns?
Om datorn blir stulen genom rån eller överfall på bussen ersätter vi datorn. Om eleven glömmer datorn på bussen eller annan plats ersätts den inte. Vi rekommenderar vårdnadshavaren att teckna en försäkring som gäller vid oaktsamhet.

14. Datorn blev stulen i skolan, vem ersätter?
Under förutsättning att eleven har förvarat och hanterat datorn enligt avtalet ersätts datorn av skolan. Det är viktigt att eleven alltid håller datorn under uppsikt eller inlåst i skåpet eller i låst utrymme.

15. Jag tog med en egen mus till min dator, men den blev stulen. Vem ersätter?
Skolans försäkring omfattar inte egen teknisk utrustning, till exempel egen digitalkamera eller en mus till skoldatorn. Skolan kan alltså inte ansvara för sådan utrustning som eleven själv tar med.

16. Mitt barn tappade datorn i golvet i skolan, vem ersätter?
Vid olyckshändelse under skoltid står skolan för kostnaden men inte om det beror på ovarsamt, vårdslöst eller avsiktligt agerande från eleven.

17. Jag spillde dricka över datorn när jag använde den hemma, vem ersätter?
Mat och dryck bör aldrig konsumeras vid datorn. Skulle detta ändå ske och man spiller dricka över datorn så räknas det som oaktsamhet och man blir då ersättningsskyldig.

18. Datorn börjar bli sliten i det yttre efter att den har färdats fram och tillbaka till skolan. Kommer jag bli ersättningsskyldig för det?
Nej, normalt slitage som blir efter hand är ingenting som man kommer krävas ersättning för. Vi räknar med att datorerna efter några år har en del slitageskador. Du kan bara bli ersättningsskyldig för oaktsamheter.

19. Vad gör vi med datorn över sommarlovet?
Datorn ska inte lämnas in över sommarlovet, utan du tar med den hem.

20. Om jag blir ersättningsskyldig, hur mycket kommer det att kosta mig som mest?
Värdet på de Chromebook skolan köpt är 4200:-. Det är alltså den högsta kostnad du kan tvingas betala om du måste ersätta en dator som inte längre går att använda, blivit stulen eller borttappad.

21. Måste vi ha skrivare hemma för att mitt barn ska kunna skriva ut sitt skolarbete?
Nej. Vi försöker medvetet minska antalet utskrifter, när utskrift behövs finns möjlighet att skriva ut på skolan.

22. Vi har inte Internet hemma, hur kan ni begära att uppgifter ska göras hemma där man behöver tillgång till Internet?
Det gör vi inte. Tillgång till Internet finns i skolan.

23. Jag vill inte att mitt barn ska ha en egen dator eftersom han/hon då bara sitter och spelar. Hur tänker ni att vi ska kunna begränsa det nu?
Datorn är till för skolarbete. Ni som föräldrar sätter gränser för datoranvändande i hemmet.

24. Kan jag köpa ut datorn när studietiden är slut?
Ja och nej. Eleverna kommer ha möjlighet till att köpa ut de datorer som efter avslutad utbildning är tre år gamla. Datorn kommer då säljas i befintligt skick till ett marknadspris.
Det är inte möjligt att köpa loss sin dator innan de tre åren har löpt ut, vid t.ex. flytt eller byte av skola. Priset man får köpa ut för är ett lågt marknadspris för begagnade datorer av samma ålder och typ. Om man väljer att inte köpa ut sin dator så ska dator, fodral och strömkabel returneras till skolan.

25. Får jag behålla mitt konto på skolan när jag slutar nian eller flyttar från kommunen?
När en elev slutar skolan eller flyttar från kommunen avslutas GSuite/@savsjokristnaskola.se-konto och både personuppgifter och sparat arbetsmaterial raderas. Om du som elev vill ha kvar skolarbete, bilder, filmer eller annat som finns sparat inom ramen för ditt @savsjokristnaskola.se-konto måste du själv flytta över detta till ett privat konto innan du slutar.

26. Varför får eleverna Chromebook och inte vanliga PC-datorer?
Orsakerna till detta är flera, men de tyngst vägande skälen är följande:
• Snabb uppstart och ett mycket smidigt format, vilket gör att vi snabbt kan komma igång med skolarbetet när lektionerna börjar.
• Enhetliga funktioner oavsett modell. Möjlighet att använda olika läroappar tack vare tillgång till Google play samt att datorerna är utrustade med pekskärm. Alla Googles tjänster är också plattformsoberoende vilket gör att eleverna kan göra sitt arbete oavsett om de använder skolans Chromebook, sin egen mobil eller surfplatta. Om man har Android eller Apple spelar ingen roll.
• Allt man gör sparas i molnet vilket gör att man inte riskerar att förlora arbete pga att man glömt att spara.
• Kostnadseffektiv lösning för skolan och en betydligt enklare administration jämfört med PC-datorer. Våra Chromebookdatorer är också låsta till vår organisation vilket gör att de inte fungerar alls med andra Googlekonton. Detta gör att de inte är lika stöldbegärliga.
• Mycket bra batteritid (8-10h) som gör att de håller för en hel dags skolarbete.