Skollogo

Varför kristen friskola?

Lekande barn på en kulle

Barn och ungdomar är olika och har skilda behov och förutsättningar. En allt igenom likformig skola tillfredsställer inte alla elevers behov. Därför ser vi fristående skolor som ett självklart inslag i skolväsendet.

Rätten att välja skola är en demokratisk självklarhet, inskriven i flera internationella konventioner. När det finns skolor med olika inriktning får den enskilde eleven möjlighet till en utbildning som passar just henne eller honom.

Fristående konfessionella skolor höjer kvaliteten också i andra skolor genom att de ofta stimulerar till pedagogisk och organisatorisk förnyelse, ökad flexibilitet och ökat engagemang från lärare och föräldrar.

Det viktigaste för varje skola, fristående såväl som kommunal, är undervisningens kvalitet och att skolan kan skapa en utvecklande och trygg miljö för eleverna.

Den kristna värdegrunden borgar också för att varje elev på vår skola har ett okränkbart värde, oavsett kön, religion, förmåga, utseende eller nationalitet.