Skollogo

Skolinformation

Du vet väl om att du har rätt att välja skola!

Skulle du vilja gå på Sävsjö kristna skola så kontakta oss på telefon 0382 – 100 70 eller ansök direkt här på vår hemsida. Vill du maila oss gör du det på info[at]savsjokristnaskola.se. Självklart är du också välkommen att göra ett studiebesök inför en eventuell skolgång hos oss. Välkommen med din ansökan!

Håll dig uppdaterad med SchoolSoft

På skolan använder vi Schoolsoft som är ett webbaserat system som gör informationsutbytet mellan lärare, elever och föräldrar enkelt, överskådligt och lättillgängligt. Detta innebär för dig som förälder att du kontinuerligt kan följa ditt barns utveckling och få tillgång till all information som berör er – dygnet runt. Du når denna digitala anlagstavla genom att klicka här! Skulle du ha glömt ditt lösenord eller användarnamn finns enkla instruktioner för att få ett nytt på SchoolSofts startsida.

Skolmjölksstöd

Mjölken vi serverar i i vår skola finansieras delvis av Europeiska garantifonden för jordbruket. Syftet med detta EU-stöd är att ge fler barn och elever möjlighet att dricka mjölk i skolan.

Övrig information

Sävsjö kristna skola är en fristående grundskola med kristen profil. Skolan startade 2001 med 21 elever som en 1-6 skola. Skolans huvudman är församlingen Guds Kraft som är en dynamisk församling på Småländska höglandet. Nu är skolan en fullt utbyggd F-9 skola och skolan har för närvarande drygt  120 elever. Vi har också fritidsverksamhet med ca 30 barn inskrivna.

Skolan har en kristen profil och vill vara med och utveckla varje barn kunskapsmässigt, socialt, emotionellt och andligt, efter varje barns förmåga och förutsättningar.

Sävsjö kristna skola arbetar utifrån den ram som läroplanen, LGR 22, anger. Vi strävar efter att stärka barnens självuppfattning, kreativitet och kunskap, och vill tillsammans med föräldrarna fostra självständiga, kärleksfulla individer som lär sig att samarbeta och ta eget ansvar. Vi fäster stor vikt vid kommunikationen mellan skola, föräldrar och elev för att kunna se och möta varje enskild elev.

Med en respekt för alla elever, oavsett hur de förhåller sig till religion, vill vi ge eleverna en erfarenhet av kristen tro, där trons kärna och centrum är Jesus Kristus, Guds son.